Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
담임목사 소개
교회 비젼과 사명
목회 컬럼
오시는 길
Contact Us
 
전체 837 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
880 < 로체스터 7월 풍경 >   이진국  7/28/2022  31 0
879 < 로체스터 6월 풍경 >   이진국  6/25/2022  174 0
878 < 로체스터 5월 풍경 >   이진국  5/29/2022  396 0
877 < 로체스터 4월 풍경 >   이진국  4/19/2022  519 0
876   < 로체스터 3월 풍경 >   이진국  3/20/2022  510 0
875 < 로체스터 2월 풍경 >   이진국  2/25/2022  532 0
874 < 새해 임직식 >   이진국  1/20/2022  658 0
873 < 2022년 목회서신 >   이진국  1/2/2022  687 0
872 < 2021년 마지막 이야기들 >   이진국  12/23/2021  809 0
871 < 풍성해진 추수감사절 >   이진국  11/28/2021  873 0
870 < Holy Win >   이진국  11/2/2021  894 0
869 < 제일교회 이모저모 >   이진국  10/21/2021  979 0
868 < 창립 27주년 감사예배 >   이진국  10/3/2021  995 0
867 < Two out of Seven >   이진국  9/15/2021  869 0
866 < 밀린 이야기들 >   이진국  8/25/2021  701 0
865 < 방학 중에도 열심히 >   이진국  8/4/2021  764 0
863 < 제일교회 이모저모 >   이진국  6/30/2021  784 0
862 < 한 지붕 세 가족 시대 >   이진국  6/10/2021  1176 0
861 < 역대 최고의 기적 >   이진국  5/27/2021  948 0
860 < 기뻐할 일이 많았던 하루 >   이진국  5/18/2021  3224 3
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved