Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
로체스터 안내
로체스터 생활
설교 자료실
성가 자료실
기타 자료
 
전체 255 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
279   [설교] 두려워 하지 않을 분명한 이유! (신20:1-8) QT   김원영  10/16/2022  149 0
278   [설교] 이른 비와 늦은 비 (신11:13-21) QT   김원영  10/11/2022  36 0
277   [설교] 신앙은 선택이다! (신1:1-8) QT   김원영  10/3/2022  70 0
276   [설교] 하나님의 뜻대로 하는 근심: 회개 (고후7:8-11) QT   김원영  9/25/2022  68 0
275   [설교] 아브라함의 믿음, 우리의 믿음 (롬4:18-25) QT   김원영  9/5/2022  224 0
274   [설교] 가나안 땅에 들어 가거든! (민33:50-56) QT   김원영  8/29/2022  82 0
273   [설교] 사명을 받은자 (민13:1-2, 17-24) QT   김원영  8/10/2022  192 0
272   [설교] 백성의 숫자를 센다고? (민1:1-4, 44-46) QT   김원영  8/2/2022  59 0
271   [설교] 울며 씨를 뿌릴 수 있는 이유 (시126:1-6) QT   김원영  7/26/2022  37 0
270   [설교] 악인을 대하는 우리의 태도! (시94:1-11) QT   김원영  7/13/2022  82 0
269   [설교] 과연 기적을 보여준다면! (마12:38-45) 강해설교   김원영  7/5/2022  44 0
268   [설교] 초막절을 지켜라! (레23:33-44) QT   김원영  6/27/2022  61 0
267   [설교] 피가 죄를 속하기에! (레17:10-16) QT   김원영  6/19/2022  84 0
266   [설교] 구별된 삶! (레6:24-30) QT   김원영  6/5/2022  90 0
265   [설교] 속죄제! (레4:13-21) QT   김원영  5/30/2022  18 0
264   [설교] 감사하며 사시나요? (시50:16-23) QT   김원영  5/25/2022  21 0
263   [설교] 나도 똑같은 존재랍니다! (시5:1-12) QT   김원영  5/3/2022  48 0
262   [설교] 착각을 버려야만! (고전1:18-25) QT   김원영  4/29/2022  12 0
260   [설교] 용서와 회개 (출34:1-9) QT   김원영  3/29/2022  58 0
259   [설교] 노예까지 돌아보시는 하나님 (출21:1-11) QT   김원영  3/20/2022  35 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved