Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
로체스터 안내
로체스터 생활
설교 자료실
성가 자료실
기타 자료
 
전체 162 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
181   01/02/2022 주일 예배 특주 - 구나영   김원영  1/3/2022  1 0
180   12/26/2021 주일 예배 특주 - 김지헌   김원영  12/27/2021  2 0
179   12/19/2021 주일 예배 특송 - 성가대 (성탄주일)   김원영  12/20/2021  2 0
178   12/19/2021 주일 예배 특송 - 주일학교 (성탄주일)   김원영  12/20/2021  1 0
177   11/21/2021 주일 예배 특송 - 주일학교 합창 (추수감사주일)   김원영  11/22/2021  5 0
176   11/21/2021 주일 예배 특주 - 민지 해나 수원 강인 나영 (추수감사주일)   김원영  11/22/2021  7 0
175   11/07/2021 주일 예배 특주 - 이애나 이희원 구나영   김원영  11/17/2021  10 0
174   11/14/2021 주일 예배 특송 - 이진신   김원영  11/17/2021  2 0
173   11/07/2021 주일학교 홀리윈   이진국  11/7/2021  7 0
172   10/24/2021 주일 예배 특송 - 맹덕재   김원영  10/26/2021  4 0
171   10/03/2021 주일 예배 특송 - 허가연   김원영  10/4/2021  4 0
170   09/26/2021 주일 예배 특주 - 김해나   김원영  9/27/2021  5 0
169   09/19/2021 창립 27주년 감사예배 (이스트만 특주)   김원영  9/20/2021  7 0
168   09/19/2021 창립 27주년 감사예배 (중창팀)   김원영  9/20/2021  6 0
167   09/19/2021 창립 27주년 감사예배 (유스 스킷)   김원영  9/20/2021  3 0
166   09/12/2021 주일 예배 특송 - 장은선   김원영  9/14/2021  4 0
165   08/22/2021 주일 예배 특주 - 홍승영   김원영  8/23/2021  11 0
164   08/22/2021 주일 예배 특별 순서 (2021 VBS)   이진국  8/23/2021  11 0
163   08/22/2021 주일 예배 특송 - 허가연   김원영  8/23/2021  11 0
162   07/04/2021 주일 예배 특송 - 맹덕재   김원영  7/13/2021  6 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved