Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
로체스터 안내
로체스터 생활
설교 자료실
성가 자료실
기타 자료
 
전체 175 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
194   10/16/2022 주일 예배 특주 - 손예인   김원영  10/16/2022  1 0
193   09/25/2022 주일 예배 특송 - 허가연   김원영  9/25/2022  6 0
192   08/28/2022 VBS 2022 슬라이드쇼   김원영  8/28/2022  2 0
191   08/07/2022 주일학교 VBS 2022   김원영  8/10/2022  2 0
190   07/31/2022 세례 특주 - 유스그룹 트리오   김원영  8/1/2022  3 0
189   07/08/2022 유스그룹 수련회 2022   김원영  7/10/2022  5 0
188   05/08/2022 주일 예배 특주 - 이애나   김원영  5/8/2022  4 0
187   05/01/2022 주일 예배 특송 - 허가연 경해리 구나영   김원영  5/3/2022  6 0
186   04/17/2022 부활절 특송 - 장은선 최선영 허가연   김원영  4/19/2022  6 0
185   04/17/2022 부활절 스킷 - 유스 & 주일학교   김원영  4/19/2022  4 0
184   04/11/2022 주일 예배 특송 - 김정환   김원영  4/12/2022  8 0
183   03/13/2022 주일 예배 특송 - 박사라   김원영  3/16/2022  3 0
182   01/30/2022 주일 예배 특송 - 김민지 허가연 구나영   김원영  1/31/2022  5 0
181   01/02/2022 주일 예배 특주 - 구나영   김원영  1/3/2022  9 0
180   12/26/2021 주일 예배 특주 - 김지헌   김원영  12/27/2021  5 0
179   12/19/2021 주일 예배 특송 - 성가대 (성탄주일)   김원영  12/20/2021  4 0
178   12/19/2021 주일 예배 특송 - 주일학교 (성탄주일)   김원영  12/20/2021  7 0
177   11/21/2021 주일 예배 특송 - 주일학교 합창 (추수감사주일)   김원영  11/22/2021  5 0
176   11/21/2021 주일 예배 특주 - 민지 해나 수원 강인 나영 (추수감사주일)   김원영  11/22/2021  8 0
175   11/07/2021 주일 예배 특주 - 이애나 이희원 구나영   김원영  11/17/2021  10 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved