Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
로체스터 안내
로체스터 생활
설교 자료실
성가 자료실
기타 자료
 
번호 : 272
글쓴이 : 김원영
조회수 : 39
댓글수 : 0
글쓴날짜 : 8/2/2022 9:16:27 PM
수정날짜 : 8/4/2022 5:33:48 PM
IP 주소 : 74.74.***.***
Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Safari
[설교] 백성의 숫자를 센다고? (민1:1-4, 44-46) QT
 
이미지코드:
코드확인 : Enter the text shown in the image above.
이름:
비밀번호:
댓글:
전체 248 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
272   [설교] 백성의 숫자를 센다고? (민1:1-4, 44-46) QT   김원영  8/2/2022  40 0
271   [설교] 울며 씨를 뿌릴 수 있는 이유 (시126:1-6) QT   김원영  7/26/2022  34 0
270   [설교] 악인을 대하는 우리의 태도! (시94:1-11) QT   김원영  7/13/2022  66 0
269   [설교] 과연 기적을 보여준다면! (마12:38-45) 강해설교   김원영  7/5/2022  44 0
268   [설교] 초막절을 지켜라! (레23:33-44) QT   김원영  6/27/2022  59 0
267   [설교] 피가 죄를 속하기에! (레17:10-16) QT   김원영  6/19/2022  79 0
266   [설교] 구별된 삶! (레6:24-30) QT   김원영  6/5/2022  84 0
265   [설교] 속죄제! (레4:13-21) QT   김원영  5/30/2022  16 0
264   [설교] 감사하며 사시나요? (시50:16-23) QT   김원영  5/25/2022  19 0
263   [설교] 나도 똑같은 존재랍니다! (시5:1-12) QT   김원영  5/3/2022  42 0
262   [설교] 착각을 버려야만! (고전1:18-25) QT   김원영  4/29/2022  11 0
260   [설교] 용서와 회개 (출34:1-9) QT   김원영  3/29/2022  52 0
259   [설교] 노예까지 돌아보시는 하나님 (출21:1-11) QT   김원영  3/20/2022  32 0
258   [설교] 당당한 발걸음이 가능한 이유 (출14:1-14) QT   김원영  3/20/2022  19 0
257   [설교] "스네" 가운데 나타나시어! (출3:1-14) QT   김원영  3/6/2022  66 0
256   [설교] 시간을 두고 역사하시는 하나님! (창43:1-14) QT   김원영  2/21/2022  162 0
255   [설교] 나를 향한 하나님의 계획은! (창37:1-36) QT   김원영  2/17/2022  26 0
254   [설교] 용서와 화해! (창33:1-11) QT   김원영  2/8/2022  76 0
253   [설교] 안 따라 올때까지! (창26:12-22) QT   김원영  1/31/2022  59 0
252   [설교] 같은 실수를 했는데도! (창20:1-18) QT   김원영  1/28/2022  16 0
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved