Home | Contact | Sign In | Register
 
   
 
QT 나눔 (Facebook)
QT 나눔 (Old)
중보기도/간증
자유게시판
교회 사진첩
유학 및 이민
 
스펄젼
생명의 삶
God Tube
 
전체 3136 개중 1 에서 20 까지
번호   제목 글쓴이 날짜 조회 댓글
3380   11/09/2021.화 겔39:1-5,21-29 "다시는 외면하지 않겠다!"   이진국  11/9/2021  83 0
3379   11/02/2021.화 겔34:7-16 목자 되신 예수님    이진국  11/2/2021  84 0
3378   10/29/2021.금 겔31:3-14 교만의 댓가   이진국  10/29/2021  85 0
3377   10/28/2021.목 겔29:1-7,13-16 "This is mine!"   이진국  10/28/2021  90 0
3376   10/27/2021.수 겔28:1-9 교만함 때문에   이진국  10/28/2021  104 0
3375   10/26/2021.화 겔27:1-3,26-36 한 순간에!   이진국  10/27/2021  92 0
3374   04/22/2021.목 느11:1-3 솔선수범   이진국  4/22/2021  830 0
3373   12/08/2020.화 요 6:1-13 안드레의 신앙   이진국  12/8/2020  1132 2
3372   11/10/2020.화 예레미야 37:1-10 하나님의 뜻 vs 내 뜻   이진국  11/10/2020  1094 0
3371   10/29/2020.목 예레미야 27:1-11 하나님의 뜻이라면...   이진국  10/29/2020  1530 18
3370   10/06/2020.화 예레미야 5:20-31 거짓의 영   이진국  10/5/2020  1196 0
3369   03/03/2020.화 삼상 1:10-18 마음을 쏟아놓는 기도   이진국  3/3/2020  1772 41
3368   성탄의 의미 (마태복음 1장, 22장)   Kwang Chi Chang  12/24/2019  1776 1
3367   11/22/2019.금 수20:1-9(9) 하나님의 배려 - even to aliens   이진국  11/21/2019  2944 53
3366   11/21/2019.목 수19:1-9 하나님 편에 서야지만   이진국  11/20/2019  1850 1
3365   11/20/2019.수 수18:1-9 나태함의 위험   이진국  11/20/2019  6180 295
3364   11/19/2019.화 수16:1-10 선택의 순간 어떤 생각을 하는가?   이진국  11/18/2019  3189 84
3363   11/14/2019.목 수12:1-8 영적전쟁의 승리   이진국  11/14/2019  3028 43
3362   11/12/2019.화 수10:1-11 하나님이 하시는 일이기에   이진국  11/13/2019  2373 46
3361   11/08/2019.금 수7:07-13(12-13) '이 정도'의 죄   이진국  11/7/2019  969 28
 
 로체스터 제일교회, 174 Pinnacle Rd, Rochester, NY 14623 Home | About our Church | Share | Organizations | Resources | News & Events  
 585-662-5560 (O/F) / 585-269-9911 (C) Korean Mission United Methodist Church of Rochester Copyright © 2010. All rights reserved